top of page

Particulieren

Perfectionisme: "Van moeten naar kiezen"
Gelukkig Meisje

Voel jij je dik­wijls on­der druk staan of on­ze­ker? Heb je nood aan bevestiging of wil je steeds voldoen aan de verwachtingen van anderen? vraag je je dikwijls af of het wel 'goed genoeg is' of word je regelmatig geplaagd door schuldgevoel?Heb je last van stres­s­klach­ten, ver­moeid­heid, faal­angst, slaap­pro­ble­men, burn-out…? Her­ken je bij je­zelf een pa­troon van per­fec­ti­o­nis­me? 

Dan is een coa­ching­tra­ject vol­gens de OCP-me­tho­diek iets voor jou.

In dit tra­ject krijg je zicht op jouw be­lem­me­ren­de pa­tro­nen, je wordt be­wust waar en wan­neer je dit toe­past.

Door hier in­zicht in te krij­gen en je be­wust te wor­den van wie je echt bent, kan je een nieu­we ma­nier van den­ken, doen en voe­len aan­stu­ren. Een nieu­we ma­nier die “moe­ten” ver­vangt door “mo­gen”, door “wil­len of niet wil­len” en door “kie­zen voor”. Je vindt in je leven terug een evenwicht tussen je denken en wat je voelt. Je gaat voor kwaliteit maar je kan ondertussen ook genieten van wat je doet.

Je komt terug te weten wie je echt bent en je bouwt het nodige zelfvertrouwen op om je goed te voelen en goed voor jezelf te zorgen. De reden waarom deze OCP-methodiek zo efficiënt en succesvol is, is omdat we de onderliggende angsten die dit patroon in stand houden kunnen ombuigen en we zo de nodige innerlijke rust kunnen herstellen.

Wil je graag meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op.

Getuigenissen

Joep

“Het coa­chingstra­ject bij Sis­ka heeft me heel wat in­zich­ten ge­ge­ven, wat ui­ter­aard leer­rijk was. Maar bo­ven­al ben ik blij dat ik merk­te dat er gaan­de­weg ook din­gen echt ver­an­der­den, als van­zelf. Da­ge­lijk­se be­zig­he­den zijn min­der zwaar, ik voel me meer in ba­lans en wa­tik doe is meer van me­zelf. Een re­sul­taat waar ik erg dank­baar voor ben.” 

Inde

“Wat in het be­gin nog tra­nen wa­ren, wer­den een glim­lach on­der­weg, en als een an­der mens­liet ze me weer gaan. Ga op weg met je pa­tro­nen en ver­an­der je le­ven.” 

Danielle

“Vaak ver­trek ik naar een ses­sie met het idee van: zou ik nu nog iets bij­le­ren? Nog groei­en? Dat kan toch niet blij­ven du­ren .... En echt elke keer slaag je er in om dat wel te doen. Je voelt feil­loos aan waar ik nood aan heb en je speelt daar al­tijd op in. Met als een ge­wel­dig ge­volg dat ik tel­kens met een enor­me po­si­tie­ve boost naar huis keer en voel: ji­péé weer wat ge­groeid! Dank je wel hier­voor!” 

bottom of page